Datum konání : 21. 1. 2016

Místo konání : Kravaře

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2015
 • rozpočet na rok 2016
 • výši členských příspěvků na rok 2016
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • změny ve složení Rady české části Euroregionu Silesia
 • změny ve složení české části Prezidia Euroregionu Silesia

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o společných pracovních skupinách Euroregionu Silesia
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • informace k ukončení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • aktuální informace o zahájení programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a Fondu

 • mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • chválit Ing. Radima Křupalu, primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2016

Valná hromada dále projednala

 • nové projektové záměry Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.