Datum konání : 24. 1. 2014

Místo konání : Nový Jičín

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2013
 • rozpočet na rok 2014
 • výši členských příspěvků na rok 2014
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • zprávu revizní komise české části Euroregionu Silesia

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2014 – 2020 a nového Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o činnosti společné pracovní skupiny Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS
 • aktuální informace o projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • aktuální informace o projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“
 • aktuální informace o projektu „Bulletin Euroregionu Silesia“
 • aktuální informace o projektu „Víkend v Euroregionu Silesia“
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko
 • aktuální informace o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2014

Valná hromada dále projednala:

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.