Datum konání : 11. 4. 2016
Místo konání : Opava

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Grzegorza Utrackiego, starostu Gminy Krzyżanowice, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2016
  • pana Radima Křupalu, primátora města Opavy, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia na rok 2016
  • ustavení společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 - 2020

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období duben 2015 – duben 2016
  • zprávu o činnosti společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020
  • závěrečné informace k ukončení a vyčerpání prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
  • informace o zahájení a aktuálním stavu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • zprávu o vlastních projektech Euroregionu Silesia