Datum konání : 18. 3. 2014
Místo konání : Opava

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Mirosława Lenka, primátora města Racibórz, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2014
  • pana Zdeňka Jiráska, primátora města Opavy, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia na rok 2014
  • ustavení společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 - 2020

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období březen 2013 – březen 2014
  • zprávu o činnosti pracovní skupiny pro záležitosti evropských seskupení pro územní spolupráci
  • zprávu o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • zprávu o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 a Fondu mikroprojektů
  • zprávu o vlastních projektech Euroregionu Silesia