Datum konání : 29. 4. 2011
Místo konání : Racibórz

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Zdeňka Jiráska, primátora města Opavy, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2011
  • pana Mirosława Lenka, primátora města Racibórz, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia na rok 2011

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období březen 2010 – březen 2011
  • zprávu o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
  • zprávu o realizaci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
  • zprávu o vlastních projektech Euroregionu Silesia
  • aktuální informace o přípravě Euroregionu Silesia na období od roku 2014