Datum konání : 10. 4. 2015
Místo konání : Chałupki

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Martina Vítečka, primátora města Opavy, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2015
  • pana Grzegorza Utrackiego, starostu Gminy Krzyżanowice, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia na rok 2015

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období duben 2014 – březen 2015
  • zprávu o činnosti společných pracovních skupin Euroregionu Silesia (pracovní skupiny pro záležitosti evropských seskupení pro územní spolupráci a pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020)
  • informace o stavu realizace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013
  • aktuální informace o programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
  • zprávu o vlastních projektech Euroregionu Silesia