Datum konání : 26. 3. 2010
Místo konání : Opava

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Mirosława Lenka, primátora města Racibórz, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2010
  • pana Zbyňka Stanjuru, primátora města Opavy, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia na rok 2010
  • směry činnosti Euroregionu Silesia na období 2010 – 2011

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období květen 2008 – únor 2010
  • zprávu o realizaci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
  • zprávu o výstupech společného projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“
  • záležitosti aktualizace Smlouvy mezi ČR a PR o údržbě a výstavbě mostů a úseků silnic na česko-polských státních hranicích
  • aktuální informace o problematice „evropských seskupeních pro územní spolupráci“ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006