Datum konání :  12. 1. 2007

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • nové složení Rady české části Euroregionu Silesia
 • Ing. Zbyňka Stanjura, primátora Statutárního města Opavy, do funkce předsedy Rady a paní Renátu Ramazanovou, starostku města Krnova, do funkce místopředsedkyně Rady
 • nové složení revizní komise
 • nové členy Prezidia
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia v roce 2006
 • rozpočet na rok 2007 ve výši 1 695 000 Kč
 • výši členských příspěvků na rok 2007

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia v roce 2006
 • předběžnou zprávu o hospodaření české části Euroregionu Silesia v roce 2006
 • informaci o programu INTERREG IIIA ČR–PR a projektech z území Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013
 • informace o úloze euroregionů v rozvoji regionální politiky
 • informaci o udělení čestného uznání Asociace evropských hraničních regionů Euroregionu Silesia za mimořádné zásluhy v oblasti evropské přeshraniční spolupráce

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.