Datum konání : 29. 4. 2008
Místo konání : Racibórz

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • pana Zbyňka Stanjuru, primátora města Opavy, do funkce předsedy Euroregionu Silesia na rok 2008
  • dohodu o spolupráci mezi českou a polskou částí Euroregionu Silesia na realizaci projektu „Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia“s celkovým rozpočtem 8,1 mil. EUR a dobou realizace do června 2015

Prezidium projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období duben 2007 – duben 2008
  • zprávu o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia jako součásti tohoto programu
  • záležitosti Evropského seskupení pro územní spolupráci dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006
  • záležitosti aktualizace Smlouvy mezi ČR a PR o údržbě a výstavbě mostů a úseků silnic na česko-polských státních hranicích
  • záležitosti 10. výročí Euroregionu Silesia