Datum konání : 16. 4. 2007
Místo konání : Opava

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo:

  • směry činnosti Euroregionu Silesia na období 2007 - 2008

Prezidium podpořilo:

  • záměr zřízení samostatné pracovní skupiny pro euroregiony v rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

Prezidium vzalo na vědomí:

  • nformace o záležitosti Evropského seskupení pro územní spolupráci dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006

Prezidium uložilo:

  • českému a polskému sekretariátu Euroregionu Silesia připravit další podklady k problematice Evropského seskupení pro územní spolupráci dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006

Prezidium dále projednalo:

  • zprávu o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období srpen 2006 – březen 2007
  • zprávu o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia jako součásti tohoto programu
  • zprávu o přípravě na rozšíření schengenského prostoru