Datum konání :  14. 6. 2005

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada mj. doporučila Prezidiu ke schválení:

  • upravený návrh nových Stanov Euroregionu Silesia

Valná hromada mj. schválila:

  • rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2005 ve výši 1 176,3 tis. Kč

Valná hromada mj. projednala:

  • zprávu revizní komise Euroregionu Silesia - CZ ze dne 15. 4. 2005
  • zprávu o hospodaření s finančními prostředky Euroregionu Silesia - CZ v roce 2004
  • zprávu o hospodaření s finančními prostředky Euroregionu Silesia - CZ k 31. 5. 2005
  • zprávu o prezentaci Euroregionu Silesia v roce 2006 a přípravě koncepce prezentace na období 2007 - 2010

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.