Datum konání : 4. 8. 2006
Místo konání : Racibórz

Z jednání Prezidia :

Prezidium schválilo

  • změnu Stanov Euroregionu Silesia

Prezidium neschválilo

  • navrhovanou změnu loga Euroregionu Silesia

Prezidium uložilo

  • českému a polskému sekretariátu Euroregionu Silesia zaregistrovat logo euroregionu jako ochrannou známku
  • českému a polskému sekretariátu Euroregionu Silesia zpracovat návrh směrů činnosti Euroregionu Silesia na období 2007 – 2008
  • českému a polskému sekretariátu Euroregionu Silesia připravit podklady k problematice Evropských sdružení pro územní spolupráci

Prezidium vzalo na vědomí:

  • informace o činnosti české a polské části Euroregionu Silesia v období květen 2005 – červenec 2006
  • informace o realizaci Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR - PR