Datum konání :  10.12.2004

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada mj. schválila

 • členské příspěvky na rok 2005 ve výši 3 Kč/obyvatele a rok a zároveň úlevu na členských příspěvcích v roce 2005 ve výši 1 Kč/obyvatele a rok pro členské obce z okresu Nový Jičín
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od 25.3.2004

Valná hromada mj. projednala

 • návrh změny společných Stanov Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti českého sekretariátu euroregionu a hospodaření s finančními prostředky
 • záležitosti programů přeshraniční spolupráce Phare CBC a INTERREG IIIA
 • výstupy projektu "Mapový fond Euroregionu Silesia"
 • partnerství Euroregionu Silesia v projektech Tour.com, Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji a Vzdělávání v oblasti destinačního managementu
 • II. etapu projektu Border Crossing v Euroregionu Silesia
 • záležitosti Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci
 • záležitosti Rady euroregionů visegrádských zemí
 • prezentaci euroregionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.