Datum konání : 23. 6. 2009
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • novou smlouvu o poskytování služeb se společností OpavaNet
  • změnu Jednacího řádu Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia


Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 30.4.2009
  • informaci o výsledcích kontroly Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-PR ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro regionální rozvoj ČR a Finančního úřadu v Opavě
  • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013
  • zprávu o průběžné realizaci a změnách společného projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" financovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia

Rada doporučila Euroregionálnímu řídícímu výboru Euroregionu Silesia ke schválení

  • harmonogram Fondu mikroprojektů na rok 2010