Datum konání : 25. 10. 2005
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada mj. doporučila Valné hromadě ke schválení

  • členské příspěvky na rok 2006 ve výši 3 Kč/obyvatele a rok; úlevu na členských příspěvcích v roce 2006 ve výši 1 Kč/obyvatele a rok pro členské obce z okresu Nový Jičín


Rada mj. schválila

  • záměr realizace projektu polské a anglické verze www Euroregionu Silesia.
  • uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokrytí spolufinancování Administrace Fondu mikroprojektů ve výši 452.380 Kč.


Rada mj. vzala na vědomí:

  • informaci o utvoření pracovní skupiny pro přípravu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR pro období 2007 - 2013.
  • informaci o aktualizaci Marketingové strategie cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.
  • informaci o jednání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci konané ve Wisle ve dnech 18. - 19. 10. 2005.

Podrobnější informace o projednávaných informaci o utvoření pracovní skupiny pro přípravu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR pro období 2007 - 2013 záležitostech můžete získat na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Horní nám. 69, Opava, tel. (+420) 553 756 220 nebo (+420) 553 756 243, e-mail : euroregion.silesia@opava-city.cz