Datum konání : 25. 2. 2005
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada mj. doporučila Valné hromadě ke schválení

  • zprávu o hospodaření za rok 2004
  • návrh rozpočtu na rok 2005

Rada mj. schválila

  • návrh společného postupu euroregionů a krajů při realizaci a dalším rozvoji přeshraniční spolupráce pro předložení Asociaci krajů ČR
  • účast zástupců euroregionu na 3. mezinárodní konferenci projektu "Tour.com", která se uskuteční ve dnech 27. - 30. 4. 2005 ve francouzském Sarreguemines

Rada mj. projednala

  • závěrečnou zprávu o posledních dvou ročnících programu Phare CBC včetně seznamu schválených projektů
  • zprávu o časovém harmonogramu programu INTERREG IIIA ČR - PR v roce 2005
  • problematiku právní subjektivity euroregionů a jejich role v implementaci programů EU od roku 2007
  • závěry z únorových jednání pracovní podskupiny pro euroregiony při Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci v sídle české části Euroregionu Nisa v Liberci a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze

Podrobnější informace o projednávaných záležitostech můžete získat na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Horní nám. 69, Opava, tel. (+420) 553 756 220 nebo (+420) 553 756 243, e-mail : euroregion.silesia@opava-city.cz