Datum konání : 14. 6. 2005
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada mj. doporučila Valné hromadě ke schválení

  • nový návrh rozpočtu na rok 2005

Rada mj. schválila

  • seznam regionálních expertů Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA ČR - PR v regionu Silesia
  • uzavření dohody o partnerské spolupráci s městem Kravaře ve věci marketingu a propagace "Centra pohybových aktivit Kravaře"
  • účast zástupců Euroregionu Silesia - CZ v programu Euroregionu Dunaj s názvem "Bridge Building Days" konaném v Neszmély (Maďarsko) ve dnech 29. 6. - 3. 7. 2005

Podrobnější informace o projednávaných záležitostech můžete získat na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Horní nám. 69, Opava, tel. (+420) 553 756 220 nebo (+420) 553 756 243, e-mail : euroregion.silesia@opava-city.cz