Datum konání : 15. 6. 2006
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada mj. doporučila Valné hromadě ke schválení:

 • úpravu rozpočtu na rok 2006 – navýšení příjmů a výdajů o 115 000 Kč (celkem na 1 913 000 Kč)


Rada mj. schválila:

 • uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy ve výši 100 000 Kč
 • přihlášení projektu „Border Crossing v Euroregionu Silesia“ do soutěže Asociace evropských hraničních regionů o cenu přeshraniční spolupráce s názvem „Sail of Papenburg“


Rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o personálním zajištění českého sekretariátu a průběžném vzdělávání jeho pracovníků
 • aktuální informace o Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia a projektech realizovaných v rámci tohoto fondu
 • aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko na období 2007 - 2013
 • aktuální informace o vzdělávacích aktivitách v rámci projektu Moravskoslezského kraje "Partnerstvím k prosperitě"
 • aktuální informace o mezinárodním projektu Tour.com
 • informaci o způsobu překračování česko-polské hranice skupinami dětí do doby vstupu České republiky a Polska do tzv. Schengenského prostoru
 • aktuální informace o jednáních ve věci přeložky na komunikaci I/46 v úseku Hněvošice – Ściborzyce Wielkie – Sudice
 • informaci o jednáních ve věci řešení přístupových komunikací k místům překračování hranice na území Powiatu Raciborskiego a části okresu Opava


Rada neschválila:

 • nabídku Nezávislého producentského centra Praha – BOX TV s.r.o. na realizaci publicistického pořadu „Euroregion Silesia – česká města“.