Datum konání : 24. 2. 2006
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :


Rada mj. doporučila Valné hromadě ke schválení

  • zprávu o hospodaření za rok 2005.


Rada mj. schválila

  • nového finančního a projektového manažera Euroregionu Silesia-CZ.
  • nového zástupce Moravskoslezského kraje v Euroregionálním řídícím výboru Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA ČR - Polsko.
  • účast Euroregionu Silesia na výstavách cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou a Opoli v roce 2006.


Rada mj. vzala na vědomí:

  • aktuální informace o programu INTERREG IIIA ČR - Polsko, zejména pak závěry 2. zasedání Řídícího výboru, 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru a harmonogram Fondu mikroprojektů regionu Silesia na rok 2006.
  • aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko na období 2007 - 2013.
  • informaci o dokončení II. etapy modelové studie překračování česko-polské hranice "Border Crossing v Euroregionu Silesia".
  • aktuální informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje "Partnerstvím k prosperitě".