Datum konání : 25. 9. 2007
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR - Polsko
  • členy Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013
  • Směrnici pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Euroregionu Silesia-CZ


Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 31.7.2007 a výhled rozpočtu na rok 2008
  • informace o průběhu realizace Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
  • informace o průběhu přípravy nového Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko a Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na období 2007 - 2013
  • informace o spolupráci Euroregionu Silesia s francouzsko-německým REGIO PAMINA


Rada dále projednala:

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu s ohledem na budoucí úkoly při administraci nového Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia