Datum konání : 6. 4. 2007
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • výsledky výběrového řízení na obsazení funkce „finanční manažer“
  • záměr rozšíření členské základny Euroregionu Silesia


Rada vzala na vědomí:

  • informace o průběhu realizace Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
  • informace o průběhu přípravy nového Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko a Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na období 2007 - 2013
  • informace o aktivitách Euroregionu Silesia-CZ v rámci projektu Moravskoslezského kraje "Partnerstvím k prosperitě"


Rada dále projednala:

  • přípravu akcí u příležitosti 10. výroční vzniku Euroregionu Silesia