Datum konání : 30. 6. 2008
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • složení české části Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013 a zároveň Ing. Janu Novotnou Galuszkovou do funkce české spolupředsedkyně tohoto výboru
  • složení panelu regionálních expertů nového Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia


Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 31.5.2008
  • informace o stavu Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko k 30.6.2008 a postupu při jeho ukončení v roce 2008
  • informace o změnách v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko 2007 – 2013 a aktuálním stavu nového Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia


Rada dále projednala :

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu s ohledem na úkoly při administraci nového Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia