Datum konání : 18. 9. 2009
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • novou změnu Jednacího řádu Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia


Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 31.7.2009
  • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013
  • zprávu o ukončení a výstupech společného projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" financovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
  • informace o spolupráci Euroregionu Silesia-CZ se Statutárním městem Opava a dalšími subjekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada dále projednala :

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu
  • finanční záležitosti (vrácení úvěru Statutárnímu městu Opava, záležitosti převodů finančních prostředků z EUR na CZK)
  • aktuální záležitosti „evropských seskupení pro územní spolupráci"