Datum konání : 19. 2. 2010
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • přijetí dalšího finančního manažera Fondu mikroprojektů

Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu za rok 2009
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada projednala a doporučila Valné hromadě ke schválení :

  • výši členských příspěvků na rok 2010
  • rozpočet na rok 2010
  • pověřit Radu prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2010

Rada projednala a doporučila Euroregionálnímu řídícímu výboru :

  • harmonogram Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro 1. pololetí 2011

Rada dále projednala :

  • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • záležitosti cestovního ruchu a informace o připravované výzvě ROP Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu