Datum konání : 7. 10. 2008
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • záměr přijetí úvěru z rozpočtu Statutárního města Opavy do výše 500 tis. Kč a úvěru ČSOB, a.s. do výše 200 tis. Kč
  • výši odměn regionálních expertů nového Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro rok 2009


Rada vzala na vědomí:

  • právu o plnění rozpočtu k 31.8.2008
  • finanční plán do konce roku 2008
  • informace o stavu Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko k 30.9.2008 a postupu při jeho ukončení v roce 2008
  • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007–2013 a aktuálním stavu nového Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • harmonogram Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na celý rok 2009


Rada doporučila :

  • Valné hromadě schválit členské příspěvky na rok 2009 ve výši 3 Kč/obyvatele a rok


Rada dále projednala :

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu
  • záležitosti 10. výročí Euroregionu Silesia