Datum konání : 28. 6. 2010
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • změnu složení české části Euroregionálního řídícího výboru a panelu regionálních expertů Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada projednala a neschválila:

  • předložení projektu za turistickou oblast Opavské Slezsko v rámci výzvy č. 2.2 – 08 dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu ROP Moravskoslezsko

Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o hospodaření k 31.5.2010
  • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 po 5. zasedání Monitorovacího výboru
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada doporučila:

  • harmonogram monitorovacích období Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro období 1.1.2011 – 31.12.2012

Rada dále projednala :

  • aktuální informace o záležitosti „evropských seskupení pro územní spolupráci“ a otázkách spolupráce euroregionů, krajů a vojvodství v oblasti přeshraniční spolupráce