Datum konání : 3. 2. 2009
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • Směrnici pro poskytování cestovních náhrad v Euroregionu Silesia-CZ platnou od 1.1.2009


Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o hospodaření za rok 2008
  • závěrečnou informaci o ukončení a závěrečném vyúčtování Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-PR k 30.11.2008
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013


Rada doporučila Valné hromadě ke schválení:

  • výši členských příspěvků na rok 2009
  • rozpočet na rok 2009


Rada dále projednala :

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu
  • záležitosti společného česko-polského projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“