Datum konání : 8. 12. 2009
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • zřízení dalšího pracovního místa „finanční manažer Fondu mikroprojektů“
  • změnu složení Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2009
  • návrh rozpočtu na rok 2010
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada dále projednala :

  • další finanční záležitosti (platby v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia , záležitosti převodů finančních prostředků z EUR na CZK)
  • aktuální záležitosti „evropských seskupení pro územní spolupráci“