Datum konání : 23. 9. 2011
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • přidružené členství Místní akční skupiny Opavsko v Euroregionu Silesia – CZ
 • změnu složení Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Rada doporučila Valné hromadě

 • schválit uzavření smlouvy o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Euroregionem Silesia – CZ

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o hospodaření k 31.8.2011
 • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
 • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
 • aktuální informace o projektu „EUREGIO PL-CZ“ předloženém do oblasti podpory 3.1. Územní spolupráce veřejných institucí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • aktuální informace o vlastních projektech Euroregionu Silesia realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • informace o postupu příprav Euroregionu Silesia na období od roku 2014
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada dále projednala

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • personální záležitosti českého sekretariátu Euroregionu Silesia