Datum konání : 30. 5. 2011
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

 • členství obce Branka u Opavy v Euroregionu Silesia – CZ
 • změnu složení Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • zabezpečení finančních prostředků potřebných pro realizaci projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • změny při provádění finančních operací
 • záměr zpracování strategie rozvoje Euroregionu Silesia od roku 2014
 • účast Euroregionu Silesia – CZ v pracovní skupině pro záležitosti cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko


Rada vzala na vědomí:

 • zprávu o hospodaření k 31.3.2011
 • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
 • informace o postupu přípravy projektu „EUREGIO PL-CZ“ předkládaného do oblasti podpory 3.1. Územní spolupráce veřejných institucí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • aktuální informace o vlastních projektech Euroregionu Silesia realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • informace o postupu příprav Euroregionu Silesia na období od roku 2014
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko


Rada dále projednala:

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • možnost členství MAS Opavsko v Euroregionu Silesia - CZ