Datum konání : 15. 10. 2012
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • přidružené členství Místní akční skupiny Hlučínsko
 • změnu č. 2 rozpočtu na rok 2012
 • změnu složení české části Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o hospodaření k 30.9.2012
 • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o postupu přípravy Euroregionu Silesia na období od roku 2014
 • informace o společné pracovní skupině Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada dále projednala

 • personální záležitosti českého sekretariátu
 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • záležitosti projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • záležitosti projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
 • záležitosti nového projektu „Bulletin Euroregionu Silesia“
 • záležitosti 15. výročí ustavení Euroregionu Silesia
 • přípravu Valné hromady české části Euroregionu Silesia