Datum konání : 20. 9. 2010
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • změnu rozpočtu na rok 2010 (rozpočtové opatření č. 1/2010)
  • změny při schvalování a provádění finančních operací
  • personální výpomoc na administraci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v období 1.10. – 31.12.2010

Rada vzala na vědomí:

  • zprávu o hospodaření k 31.8.2010
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

Rada dále projednala :

  • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia