Datum konání : 2. 12. 2011
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • změnu č. 1 rozpočtu na rok 2011
  • personální rozšíření českého sekretariátu
  • uzavření smlouvy o partnerství se Statutárním městem Opava na spolupráci v rámci projektu s názvem „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích aktivit“ předkládaného do ROP Moravskoslezsko

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o hospodaření k 31.10.2011 a výhled k 31.12.2011
  • rezignaci Města Krnov na členství v Euroregionu Silesia – CZ
  • informace o schválení projektu „EUREGIO PL-CZ“ k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
  • informace o postupu přípravy podkladů pro žádost o dotaci na zpracování Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020 pro předložení do Fondu mikroprojektů

Rada doporučila Valné hromadě

  • výši členských příspěvků a návrh rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ na rok 2012

Rada dále projednala

  • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia