Datum konání : 25. 4. 2012
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • záměr ustavení společné pracovní skupiny Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o hospodaření k 31.3.2012
 • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o postupu přípravy Euroregionu Silesia na období od roku 2014
 • aktuální informace o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada doporučila Valné hromadě ke schválení

 • zprávu o hospodaření za rok 2011
 • změnu č. 1 rozpočtu na rok 2012

Rada dále projednala

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • záležitosti projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • záležitosti strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020
 • vlastní projekty Euroregionu Silesia
 • záležitosti 15. výročí ustavení Euroregionu Silesia
 • přípravu Valné hromady české části Euroregionu Silesia