Datum konání : 5. 4. 2013
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele v rámci projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
 • ustavení české části řídící skupiny v rámci projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o hospodaření k 28.2.2013
 • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o činnosti společné pracovní skupiny Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada dále projednala

 • personální a technické záležitosti českého sekretariátu
 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • záležitosti projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • záležitosti projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
 • záležitosti projektu „Bulletin Euroregionu Silesia“
 • záležitosti projektu „Víkend v Euroregionu Silesia“
 • přípravu Prezidia Euroregionu Silesia