Datum konání : 18. 12. 2013
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • změnu složení české části Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o hospodaření k 30.11.2013 a výhled plnění rozpočtu na rok 2013 k 31.12.2013
  • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • informace o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014 – 2020 a Fondu mikroprojektů jako jeho součásti

Rada dále projednala

  • záležitost členských příspěvků Euroregionu Silesia – CZ na rok 2014
  • návrh rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ na rok 2014
  • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • záležitosti projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“