Datum konání : 23. 9. 2014
Místo konání : Racibórz

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • změnu č. 2 rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ na rok 2014

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o hospodaření k 31.8.2014
  • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • informace o přípravě Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014 – 2020 a Fondu mikroprojektů jako jeho součásti

Rada dále projednala

  • návrh změny Stanov Euroregionu Silesia – CZ
  • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
  • záležitosti projektu „EUREGIO PL-CZ“
  • záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia