Datum konání : 13. 5. 2014
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • změnu č. 1 rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ na rok 2014
 • doplnění společné pracovní skupiny pro záležitosti ESÚS a pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 o zástupce Statutárního města Ostravy
 • změnu složení Euroregionálního řídící výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • uzavření smlouvy o partnerství se Statutárním městem Opava na spolupráci v rámci projektu s názvem „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015“

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o hospodaření k 31.3.2014
 • informace o aktuálním stavu Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o přípravě Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014 – 2020 a Fondu mikroprojektů jako jeho součásti
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada dále projednala

 • návrh změny Stanov Euroregionu Silesia – CZ
 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • záležitosti projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • zpracovaný dokument „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“