Datum konání : 4. 12. 2017
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • Členství Obce Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín) v Euroregionu Silesia – CZ

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2017 k 30.10.2017
 • výhled plnění rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ k 31. 12. 2017
 • předběžný návrh rozpočtu Euroregionu Silesia - CZ na rok 2018
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech

Rada dále projednala

 • Záležitost členských příspěvků Euroregionu Silesia – CZ na rok 2018 a vývoj členských příspěvků v dalších letech
 • aktuální informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • aktuální informace o projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • aktuální informace o projektu „Pohádková Odra“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • aktuální informace o síťovém projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“