Datum konání : 5. 3. 2015
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • zprávu o stavu finančních prostředků Euroregionu Silesia – CZ k 28.2.2015
  • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
  • informace o přípravě programu INTERREG V-A ČR-Polsko 2014 – 2020 a Fondu mikroprojektů jako jeho součásti

Rada vzala na vědomí

  • záležitosti nového projektu „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme“
  • záležitosti projektu „EURO-IN“ realizovaném Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza“ se sídlem v Cieszynie a Institutem EuroSchola se sídlem v Třinci

Rada schválila

  • uzavření Dohody o spolupráci ve věci polsko-česko-slovenského EuroInstitutu se Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza“, Institutem EuroSchola a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení tohoto EuroInstitutu