Datum konání : 7. 6. 2018

Místo konání : Opava


Z jednání Rady:

Rada schválila

  • změnu č. 1 rozpočtu na rok 2018
  • předložení projektového záměru „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“ do prioritní osy 2 programu INTERREG V-A ČR – Polsko, a to Euroregionem Silesia – CZ jako vedoucím partnerem a ve spolupráci s těmito partnery: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Miasto Wodzisław Śląski, Město Budišov nad Budišovkou a Obec Jeseník nad Odrou

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2018 k 31.3.2018
  • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
  • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech

Rada dále projednala

  • záležitosti projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • záležitosti projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • záležitosti projektu „Pohádková Odra“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • záležitosti projektu „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“ předloženého do Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko