Datum konání : 4. 9. 2015
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • členství obcí Větřkovice a Jezdkovice v Euroregionu Silesia – CZ
  • předložení společného projektového záměru všech euroregionů „Polsko-česká spolupráce mládeže“ do programu INTERREG V-A ČR - Polsko

Rada vzala na vědomí

  • rezignaci Mikroregionu Matice Slezská na členství v Euroregionu Silesia - CZ
  • zprávu o hospodaření k 30.6.2015
  • informace o ukončování Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
  • informace o přípravě zahájení programu INTERREG V-A ČR - Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia jako jeho součásti
  • informace o výstupech projektu „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme“
  • informace o projektu „EURO-IN“ a uzavření Dohody o spolupráci ve věci polsko-česko-slovenského EuroInstitutu se Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza“ se sídlem v Cieszynie, Institutem EuroSchola se sídlem v Třinci a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení tohoto EuroInstitutu

Rada dále projednala

  • personální záležitosti českého sekretariátu Euroregionu Silesia
  • aktuální záležitosti implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020