Datum konání : 1. 12. 2015
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

 • změnu rozpočtu na rok 2015

Rada vzala na vědomí

 • rezignaci obce Uhlířov na členství v Euroregionu Silesia - CZ
 • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2015 k 31.10.2015 a výhled plnění rozpočtu k 31.12.2015
 • informace k ukončení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 k 30.9.2015
 • informaci o kontrole Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia ze strany Ministerstva financí ČR – Platebního a certifikačního orgánu
 • informace o zahájení programu INTERREG V-A ČR - Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě projektu „Česko-polská spolupráce mládeže“ pro předložení do prioritní osy 4 programu INTERREG V-A ČR - Polsko
 • aktuální informace o navazujících aktivitách projektu „EURO-IN“ a zapojení Euroregionu Silesia do těchto aktivit

Rada dále projednala

 • záležitosti společných pracovních skupin Euroregionu Silesia
 • záležitost členských příspěvků Euroregionu Silesia – CZ na rok 2016
 • předběžný návrh rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ na rok 2016
 • projektový záměr „Implementace Strategie rozvoje ER Silesia na období 2014-2020“ pro předložení do Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko