Datum konání : 21. 1. 2016
Místo konání : Kravaře

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • členství obce Otice v Euroregionu Silesia – CZ

Rada dále projednala

  • finanční záležitosti české části Euroregionu Silesia
  • personální záležitosti českého sekretariátu Euroregionu Silesia
  • aktuální záležitosti Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR - Polsko
  • aktuální záležitosti implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020