Datum konání : 6. 12. 2016
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • roli Euroregionu Silesia – CZ jako Vedoucího partnera v projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ k 31.10.2016 a stavu finančních prostředků Euroregionu Silesia – CZ k 30.11.2016
  • výhled plnění rozpočtu Euroregionu Silesia – CZ k 31.12.2016
  • předběžný návrh rozpočtu Euroregionu Silesia - CZ na rok 2017
  • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko
  • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko
  • informaci o auditu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013

Rada dále projednala

  • záležitosti dalších vlastních projektů a aktivit Euroregionu Silesia