Datum konání : 25. 9. 2017
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • členství Obce Vřesina (okres Opava) a Obce Slatina (okres Nový Jičín) v Euroregionu Silesia – CZ
  • změnu rozpočtu na rok 2017

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2017 k 31.8.2017
  • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
  • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech

Rada dále projednala

  • záležitosti projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • záležitosti projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
  • záležitosti projektu „Pohádková Odra“ schváleného k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko