Datum konání : 26. 9. 2016
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • druhou změnu rozpočtu na rok 2016

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2016 k 31.8.2016
  • informaci o kontrolách v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
  • informace o programu INTERREG V-A ČR-Polsko a jeho aktuálním stavu
  • informace o projektech připravovaných ve spolupráci s Euroregionem Silesia
  • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko

Rada dále projednala

  • záležitosti dalších vlastních projektů a aktivit Euroregionu Silesia