Datum konání : 30. 5. 2016
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • změnu rozpočtu na rok 2016
  • složení české části Euroregionálního řídícího výboru a hodnotitele v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Rada vzala na vědomí

  • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2016 k 30.4.2016
  • závěrečné informace k ukončení a vyčerpání prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013
  • informace o zahájení a aktuálním stavu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR - Polsko

Rada dále projednala

  • záležitosti implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020
  • návrhy vlastních projektů a dalších aktivit Euroregionu Silesia