Datum konání : 26. 1. 2017
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila

  • členství Města Bílovec, Obce Chuchelná a Obce Darkovice v Euroregionu Silesia – CZ
  • změnu složení české části Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko
  • předložení projektové žádosti na projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ do prioritní osy 1 programu INTERREG V-A ČR – Polsko