Datum konání : 27. 5. 2019

Místo konání : Opava


Z jednání Rady:

Rada schválila

 • členství Obce Závada v Euroregionu Silesia – CZ
 • změnu složení české části Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • změny v seznamu hodnotitelů pro hodnocení projektových žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • projektový záměr „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“ k předložení do Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko

Rada vzala na vědomí

 • zprávu o plnění rozpočtu na rok 2019 k 31.3.2019
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o zahájení přípravy na programové období 2021 – 2027
 • informaci o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci a konání XXV. zasedání této komise ve dnech 6. – 7. 6. 2019

Rada dále projednala

 • záležitosti projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z prioritní osy 1 programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • záležitosti projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ schváleného k financování z prioritní osy 4 Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • záležitosti projektu „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“ schváleného k financování z prioritní osy 2 programu INTERREG V-A ČR – Polsko
 • projektový záměr „Euroregion Silesia jako evropské seskupení pro územní spolupráci“ k předložení do Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko